Licznik odwiedzin: 212

Fineamin - poliaminowa chemia dla energetyki

Technologia FINEAMIN® jest opatentowaną kationową powierzchniowoczynną mieszaniną alifatycznych błonotwórczych poliamin i ośrodków rozpraszających,które zawierają lotne, zalkalizowane aminy. Składniki wzmacniają wzajemnie swoje właściwości, zabezpieczają termiczną trwałość oraz pasywację metali w całym obiegu wodno-parowym. Formuła jest wyjątkowa w swojej właściwości pasywacji metalu przez wytworzenie magnetycznej hydrofobowej błony na wszystkich powierzchniach wodno-parowych poddanych działaniu elektrolitów co powoduje zapobieganie korozji i powstawaniu osadów. Niedościgniona własciwość pasywacji metali jest kamieniem węgielnym technologii fineamin. Wszystkie produkty FINEAMIN® są przyjazne środowisku (WGK1 klasa najniższego zagrożenia dla wody)i w typowych przemysłowych dawkach nietoksyczne. Łatwe i bezpieczne w zastosowaniu. Technologia FINEAMIN® nie jest stechiometryczna w dozowaniu i przez co też może, przez normalne dozowanie, korygować wszystkie odchylenia /odmiany wody zasilającej . Technologia FINEAMIN® jest zdecydowaną alternatywą w stosunku do konwencjonalnych metod kondycjonowania t.j. dozowanie hydrazyny, amoniaku, fosfatów, środków wiążących tlen oraz parolotnych, neutralizujących amin, jednakże bez wszystkich znanych ograniczeń, które pociągają ze sobą te metody. Technologia FINEAMIN® dorównuje wyjątkowym wymaganiom oraz wyzwaniom kondycjonowania wody kotłowe:

1. Zabezpieczenie przed korozją we wszystkich obiegach wodno-parowych instalacji

2. Zabezpieczenie przed tworzeniem się osadów- lepsze przechodzenie ciepła

3. Łatwe zastosowanie

FINEAMIN® jest produktem przyjaznym dla środowiska

Ochrona starych i nowych instalacji

Tworzenie się powierzchniowoczynnej błony ochronnej

Istniejące warstwy tlenków zostają powoli i ostrożnie usunięte

Uszczelnienia i dławice pozostają elastyczne

Łatwe odmulanie osadu przez dyspergowanie

Gotowy do użycia roztwór

Woda i kondensat pozostają przeźroczyste i bezbarwne

Łatwe zastosowanie

Inhibitor korozji środek zapobiegający powstawaniu osadów

Zapobiega osadzaniu się soli wapniowych i mineralnych

Dysperguje zanieczyszczenia, sole mineralne i tlenki żelaza

Osady podlegają dyspergacji i mogą być bez przeszkód usunięte

toksykologicznie i ekologicznie nieszkodliwy

Działanie FINEAMIN®

FINEAMIN® jest środkiem zapobiegającym korozji oraz powstawaniu osadów (narostów), który wykorzystuje szczególne właściwości alifatycznych poliamin. Jego działanie , w przeciwieństwie do dotychczasowych metod do obróbki następczej oczyszczonej wody, polega na zapobiegawczej ochronie dotkniętych powierzchni. FINEAMIN® tworzy na ściankach wewnętrznych kotłów parowych oraz systemie rurociągów monomolekularną błonę ochronną, która skutecznie chroni przed korozją oraz narostami. Powierzchniowo czynna błona ochronna tworzona przez produkty FINEAMIN® nie oddziaływuje ujemnie na wymianę ciepła i krytyczne natężenie przepływu ciepła. Powstające kryształy zostaną odizolowane, tak by nie mogły tworzyć zwartych grup. Powstanie drobny i płynny osad, nie posiadający skłonności skupiania się i łatwy w odmulaniu. Poprzez większe powinowactwo FINEAMIN® do powierzchni metalu zapobiega się ponownemu osadzaniu się. Już istniejące warstwy tlenków lub osady zostaną systematycznie zdyspergowane. Nawet w najtrudniejszych temperaturowych i ciśnieniowych warunkach produkty FINEAMIN® pozostają trwałe (stabilne). Przy zastosowaniu wytwornicach pary,w obiegach ciepłowniczych, przegrzewaczach jak również obiegach chłodniczych rozwiązują w łatwy i gospodarny sposób najtrudniejsze problemy korozji i osadów.

Usługi serwisowe FINEAMIN®

Przeszkolenie personelu obsługi, regularny nadzór instalacji oraz potrzebne analizy wody zostaną przeprowadzone bezpłatnie oraz przeanalizowane na miejscu przez firmowe pojazdy badawczo-laboratoryjne.

Zalety FINEAMIN®

Produkty, FINEAMIN® posiadają w stosunku do dotychczasowych środków kondycjonowania wody następujące zalety:

nie są szkodliwe dla zdrowia (4 klasa toksyczności)

ekonomiczny w użyciu

również w trudnych warunkach ciśnieniowych pozostaje stabilny

alkalizuje całościowy obieg parowy włącznie z powrotem kondensatu oraz systemy ciepłownicze

oszczędza energię przez lepszą wymianę ciepła

nie wymaga kosztownych metod analizy

nie zawiera fosfatu

nie zawiera hydrazyny

nie wymaga uciążliwego mieszania

nie powoduje korozji wywołanej kondensatem

nie powoduje tworzenia się narostów

nie powoduje zasolenia obiegu

obiegi kotłów parowych wszystkich rodzajów ciśnienia

obiegi kotłów parowych niskoprężnych

kocioł o dużej pojemności wodnej (trójciągowy)

kocioł opłomkowy (wodnorurowy) współpracujący z turbinami do ok. 210 bar, 560°C

obiegi przesyłania ciepła na odległość każdej wielkości

otwarte i zamknięte obiegi chłodzące

Wygotowanie i konserwacja obiegów

środek przeciwdziałający powstawaniu kamienia kotłowego dopuszczony przez VdTÜV (Zjednoczenie

Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego)(01KG50)

certyfikat ISO 9001:2000

zezwolenie zakładu higieny dla podgrzewania wody pitnej DIN (Niemiecka Norma Przemysłowa) 1988 część.4 klasa 3

ochrona przed korozją całego obiegu wodno-parowego

alkalizuje wszystkie obiegi

nie powoduje wzrostu zasolenia w obiegu, przez co redukcja odmulania

dysperguje zanieczyszczenia, sole mineralne i tlenki żelaza

toksykologicznie i ekologicznie nieszkodliwy