Licznik odwiedzin: 2884

Analiza wody

f1

 

Analiza wody obejmuje wodę z sieci wodociągowej, studni  oraz wodę przeznaczona do różnych potrzeb przemysłowych. W zależności od przeznaczenia woda musi spełniać określone wymagania. Woda używana do celów spożywczych, a także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym musi spełniać określone wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadać odpowiednie walory smakowe. Powinna być bezbarwna, klarowna, bezwonna, bez nadmiaru związków żelaza, magnezu, wapnia i manganu, wolna od związków organicznych oraz bakterii chorobotwórczych. Woda do picia powinna zawierać minimalne ilości mikroelementów niezbędnych dla organizmu ludzkiego, takich jak jod czy fluor. W wodach przemysłowych istotne znaczenie ma znaczenie ma twardość wody, zawartość glinu, siarczanów, krzemionki i innych substancji mineralnych powodujących tworzenie się kamienia kotłowego lub korozję. W swojej siedzibie posiadamy laboratorium przeprowadzające pełną analizę fizykochemiczną wody.  Stosujem wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Zakres badań jest bezustannie poszerzany o nowe metody, wykorzystujące nowoczesną i specjalistyczną aparaturę. Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje.  Do zestawienia uzyskanych wyników możemy również dołączyć ich interpretację .