Licznik odwiedzin: 2815

Uzdatnianie wody

Filtracja wstępna

Proces f4iltrowania polega na zatrzymywaniu zawiesiny mechanicznej w warstwie filtracyjnej. Jakość filtracji zależy od wymiarów cząstki zawiesiny, która ma być zatrzymywana w warstwie filtracyjnej, rozmiaru ziarna oraz prędkości przepływu wody przez filtr.

Filtry żwirowe mogą być wykonane jako filtry grawitacyjne powolne i pośpieszne oraz jako pośpieszne filtry ciśnieniowe. W filtrach grawitacyjnych kierunek przepływu wody w czasie filtracji jest zawsze od góry ku dołowi, w filtrach ciśnieniowych może być również do dołu ku górze. W czasie płukania filtra kierunek filtra przepływu jest zawsze od dołu ku górze. Prędkość przepływu natomiast musi być tak dobrana, aby cały żwir został wzruszony, zlepione cząstki rozłączone, a nagromadzone zanieczyszczenia wypłukane przez wodę. W celu zmniejszenia zużycia wody płuczącej i polepszenia procesu stosuje się wstępne wzruszanie złoża za pomocą powietrza. Z powodu niewielkich gabarytów i dużej wydajności coraz częściej stosuje się filtry ciśnieniowe, które ze względu na swoją budowę wewnętrzną dzieli się na filtry pionowe jedno lub dwukondygnacyjne, filtry pionowe dwustrumieniowe lub filtry poziome. Każdy filtr ciśnieniowy zbudowany jest ze zbiornika ciśnieniowego wykonanego z blachy kotłowej, wyposażonego w otwory rewizyjne do zasypywania oraz usuwania złoża, dna dyszowego i systemu dystrybucji . Dodatkowym zagadnieniem jest dobór materiału filtracyjnego. Może to być żwir i piasek kwarcowy, sortowany i płukany, zasypywany warstwami poczynając od najgrubszej warstwy stanowiącej element nośny kończąc na najdrobniejszej frakcji stanowiącej warstwę aktywną.

Karty katalogowe filtrów i wkładów wyminnych.

adobeFiltry TP z wymiennym wkładem

adobeFiltry TB z wymiennym wkładem

adobeWkłady polipropylenowe do filtrów TP i TB

adobeWkłady węglowe do filtrów TP i TB

adobeFiltry siatkowe FF06

adobeFiltry siatkowe F74

adobeFiltry siatkowe F76 

adobeAutomaty do filtrów siatkowych

adobeFiltry świecowe

adobeDomowe filtry Cintropur

adobeCintropur dla przemysłu