Licznik odwiedzin: 2892

Uzdatnianie wody

Dozowanie

20Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. Dozowanie chemikaliów stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody, m.in. przy uzdatnianiu wody kotłowej, chłodniczej, technologicznej, do klimatyzacji, jak również przy dezynfekcji wody.Dawkowanie preparatów odbywa się za pomocą stacji dozujących, w skład których wchodzą: pompa membranowa, zbiornik roztworowy oraz przewody doprowadzające.Pompa dozująca może być sterowana za pomocą impulsów wysyłanych z wodomierza kontaktowego. W zależności od typu pompy istnieje też możliwość regulacji częstotliwości pracy elementu tłocznego oraz objętości wstrzyknięcia. Stacje do korygowania składu chemicznego wody, w zależności od wymagań dozują określone środki chemiczne jak np. przy uzdatnianiu wody kotłowej dozuje się preparaty korygujące pH, wiążące twardość resztkową, inhibitory korozji, przy uzdatnianiu wody chłodniczej oraz klimatyzacji - biocydy, przy dezynfekcji wody - podchloryn sodu.

Karty katalogowe pomp dozujących oraz kompletnych stacji dozowania.

adobePompy dozujące

adobeStacja dozująca

adobe Pompy AMS

adobePompy KMS

adobe Pompy TMS

adobePompy VMS

adobePompy WDPHxx

adobePompy WTx

adobePompy Prius