Licznik odwiedzin: 2837

Środki chemiczne

Fineamin

FineaminTechnologia FINEAMIN jest opatentowaną  kationową  powierzchniowoczynną  mieszaniną  alifatycznych błonotwórczych poliamin i ośrodków rozpraszających,które zawierają lotne, zalkalizowane aminy. Składniki wzmacniają  wzajemnie swoje właściwości, zabezpieczają  termiczną  trwałością oraz pasywacją metali w całym obiegu wodno-parowym.

Składniki wzmacniają  wzajemnie swoje właściwości, zabezpieczają  termiczną  trwałość oraz pasywacji metali w całym obiegu wodno-parowym. Formuła jest wyjątkowa w swojej właściwości pasywacji metalu przez wytworzenie magnetycznej hydrofobowej błony na wszystkich powierzchniach wodno-parowych poddanych działaniu elektrolitów co powoduje zapobieganie korozji i powstawaniu osadów. Niedościgniona właściwość pasywacji metali jest kamieniem węgielnym technologii FINEAMIN. Wszystkie produkty FINEAMIN? są przyjazne środowisku (WGK1 klasa najniższego zagrożenia dla wody) i w typowych przemysłowych dawkach nietoksyczne. Łatwe i bezpieczne w zastosowaniu.
Technologia FINEAMIN? nie jest stechiometryczna w dozowaniu i przez co też może, przez normalne dozowanie, korygować wszystkie odchylenia /odmiany wody zasilającej . Technologia FINEAMIN jest zdecydowaną  alternatywą  w stosunku do konwencjonalnych metod kondycjonowania t.j. dozowanie hydrazyny, amoniaku, fosfatów, środków wiążących tlen oraz parolotnych, neutralizujących amin, jednakże bez wszystkich znanych ograniczeń, które pociągają  ze sobą  te metody. Technologia FINEAMIN dorównuje wyjątkowym wymaganiom oraz wyzwaniom kondycjonowania wody kotłowej:
1. Zabezpieczenie przed korozji we wszystkich obiegach wodno-parowych instalacji
2. Zabezpieczenie przed tworzeniem się osadów- lepsze przechodzenie ciepła
3. Łatwe zastosowanie


FINEAMIN jest produktem przyjaznym dla środowiska

 • Ochrona starych i nowych instalacji

 • Tworzenie się powierzchniowoczynnej błony ochronnej

 • Istniejące warstwy tlenków zostają powoli i ostrożnie usunięte

 • Uszczelnienia i dławice pozostają elastyczne

 • Łatwe odmulanie osadu przez dyspergowanie

 • Gotowy do użycia roztwór

 • Woda i kondensat pozostają przeźroczyste i bezbarwne

 • Łatwe zastosowanie

 • Inhibitor korozji środek zapobiegający powstawaniu osadów

 • Zapobiega osadzaniu się soli wapniowych i mineralnych

 • Dysperguje zanieczyszczenia, sole mineralne i tlenki żelaza

 • Osady podlegają dyspergacji i mogą być bez przeszkód usunięte

toksykologicznie i ekologicznie nieszkodliwy

Działanie FINEAMIN

FINEAMIN jest środkiem zapobiegającym korozji oraz powstawaniu osadów (narostów), który wykorzystuje szczególne właściwości alifatycznych poliamin. Jego działanie , w przeciwieństwie do dotychczasowych metod do obróbki następczej oczyszczonej wody, polega na zapobiegawczej ochronie dotkniętych powierzchni. FINEAMIN tworzy na ściankach wewnętrznych kotłów parowych oraz systemie rurociągów monomolekularną błonę ochronną, która skutecznie chroni przed korozją oraz narostami. Powierzchniowo czynna błona ochronna tworzona przez produkty FINEAMIN nie oddziaływuje ujemnie na wymianę ciepła i krytyczne natężenie przepływu ciepła. Powstające kryształy zostaną odizolowane, tak by nie mogły tworzyć zwartych grup. Powstanie drobny i płynny osad, nie posiadający skłonności skupiania się i łatwy w odmulaniu. Poprzez większe powinowactwo FINEAMIN do powierzchni metalu zapobiega się ponownemu osadzaniu się. Już istniejące warstwy tlenków lub osady zostaną systematycznie zdyspergowane. Nawet w najtrudniejszych temperaturowych i ciśnieniowych warunkach produkty FINEAMIN pozostają trwałe (stabilne). Przy zastosowaniu wytwornicach pary,w obiegach ciepłowniczych, przegrzewaczach jak również obiegach chłodniczych rozwiązują w łatwy i gospodarny sposób najtrudniejsze problemy korozji i osadów.

Usługi serwisowe FINEAMIN

Przeszkolenie personelu obsługi, regularny nadzór instalacji oraz potrzebne analizy wody zostaną przeprowadzone bezpłatnie oraz przeanalizowane na miejscu przez firmowe pojazdy badawczo-laboratoryjne.

Zalety FINEAMIN

Produkty, FINEAMIN posiadają w stosunku do dotychczasowych środków kondycjonowania wody następujące

zalety:

 • nie są szkodliwe dla zdrowia (4 klasa toksyczności)

 • ekonomiczny w użyciu

 • również w trudnych warunkach ciśnieniowych pozostaje stabilny

 • alkalizuje całościowy obieg parowy włącznie z powrotem kondensatu oraz systemy ciepłownicze
 • oszczędza energię przez lepszą wymianę ciepła

 • nie wymaga kosztownych metod analizy

 • nie zawiera fosfatu

 • nie zawiera hydrazyny

 • nie wymaga uciążliwego mieszania

 • nie powoduje korozji wywołanej kondensatem

 • nie powoduje tworzenia się narostów
 • nie powoduje zasolenia obiegu

 • obiegi kotłów parowych wszystkich rodzajów ciśnienia

 • obiegi kotłów parowych niskoprężnych

 • kocioł o dużej pojemności wodnej (trójciągowy)

 • kocioł opłomkowy (wodnorurowy) współpracujący z turbinami do ok. 210 bar, 560°C

 • obiegi przesyłania ciepła na odległość każdej wielkości

 • otwarte i zamknięte obiegi chłodzące
 • Wygotowanie i konserwacja obiegów

 • środek przeciwdziałający powstawaniu kamienia kotłowego dopuszczony przez VdTÜV (Zjednoczenie

Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego)(01KG50)

 • certyfikat ISO 9001:2000

 • zezwolenie zakładu higieny dla podgrzewania wody pitnej DIN (Niemiecka Norma Przemysłowa) 1988

część.4 klasa 3

 • ochrona przed korozją całego obiegu wodno-parowego

 • alkalizuje wszystkie obiegi
 • nie powoduje wzrostu zasolenia w obiegu, przez co redukcja odmulania

 • dysperguje zanieczyszczenia, sole mineralne i tlenki żelaza

 • toksykologicznie i ekologicznie nieszkodliwy

 Karty katalogowe oraz bezpieczeństwa i charakterystyki preparatów chemicznych ( MSDS)

adobe Fineamin 12 adobeMSDS Fineamin 12

adobeFineamin 90 adobeMSDS Fineamin 90

adobeFineamin 06   adobeMSDS Fineamin 06

adobeFineamin 15 adobeMSDS Fineamin 15

adobeFineamin 19 adobeMSDS Fineamin 19

adobeFineamin 24adobeMSDS Fineamin 24

adobeFineamin 95T adobeMSDS Fineamin 95T