Licznik odwiedzin: 2862

Generatory dwutlenku chloru

Skuteczne zwalczanie Legionelli jest obecnie jednym z najważniejszych zadań w dezynfekcji i ochronie systemów zaopatrzenia w wodę do picia. Dwutlenek chloru jest coraz częściej stosowany jako uniwersalna metoda dezynfekcji w połączeniu z minimalnym wpływem na środowisko i można ją z powodzeniem stosować  między innymi w dezynfekcji wody pitnej, przemysłowej i technologicznej .

Legionella jest bardzo rozpowszechniona w przyrodzie i stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi w momencie przedostanie się jej do płuc. Legionella potrzebuje dla własnego rozwoju innych mikroorganizmów, w których się rozmnaża. Znajduje ona więc idealne warunki wzrostu w biofilmach tworzących się na wszelkiego rodzaju powierzchniach rurociągów i zbiorników wodnych. Szczególnie zagrożone skażeniem są prysznice w hotelach, basenach, obiektach sportowych, jacuzzi, wentylacje oraz wieże chłodnicze. Dwutetnek chloru oprócz ozonu jest najbardziej efektywną i ekonomiczną formą zwalczania Legionelli. Dwutlenek chloru ClO2 jest żółto - pomarańczowym gazem, przypominających zapachem ozon. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jednak nie może być magazynowany, dlatego też musi być wytwarzany na miejscu. Dwutlenek chloru w przeciwieństwie do chloru lub podchlorynu stopniowo rozkłada biofilm, przy bardzo niskich dawkach. Jego dezynfekcyjne działanie jest niezależne od wartości pH i może być stosowane w środowiskach zasadowych


Generatory chloru zapewniają niezawodną dezynfekcję wody, rozpuszczanie biofilmu i zniszczenie zarazków chorobotwórczych. Generują i monitorują odmierzoną ilość dwutlenku chloru w zwartym układzie. Dwutlenek chloru wytwarza się z rozcieńczonego kwasu solnego i chlorynu sodu. Ich proporcje są dokładnie dozowane przez precyzyjne pompy dozujące. Następnie są zasysane  przy pomocy lancy z oryginalnych pojemników i transportowane do generatora. W generatorze oba preparaty są ze sobą mieszane za pomocą wody i rozcieńczane do stężenia około 2 g / l. Generator ma wbudowany regulator ciśnienia i zawór ograniczający ciśnienie, tak by zapewnić stabilny przebieg procesu wytwarzania dwutlenku chloru.
Dzięki rozwiniętej technologii sterowanie generatorem może odbywać się poprzez sieć Ethernet, serwer sieci Web i / lub modem GSM.

lotus_1-2_1skid2_2SKID22

Karty katalogowe generatorów dwutlenku chloru.