Licznik odwiedzin: 2822

Uzdatnianie wody
Lista, Oferta

Zmiękczanie i dekarbonizacja

Większość wó d na terenie Polski zaliczana jest do średnio lub mocno twardych. Woda...

więcej

Usuwanie żelaza i manganu

Usuwan ie z wody związków żelaza i manganu ma w procesie uzdatniania wody duże znaczenie....

więcej

Filtracja wstępna

Proces f iltrowania polega na zatrzymywaniu zawiesiny mechanicznej w warstwie filtracyjnej....

więcej

Demineralizacja

Demineralizacja jest procesem polegającym na usunięciu z wody wszystkich kationów i...

więcej

Sterylizacja

Namnażanie i rozprzestrzenianie się niepożądanych mikroorganizmów w ...

więcej

Dozowanie

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak...

więcej

Generator dwutlenku chloru

Skuteczne zwalczanie Legionelli jest obecnie jednym z najważniejszych...

więcej