Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Torstech S.C, z siedzibą przy ul. ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań, Polska, NIP:9721065827(zwana dalej „Firmą” lub „my”) w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.torstech.pl (zwanej dalej „Stroną”). W trosce o prywatność naszych klientów, dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”).

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Torstech S.C.

Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel: (061) 847-75-27  adresem e-mail: biuro@torstech.pl lub na adres do korespondencji: ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań

 

Rodzaje zbieranych danych
Podczas korzystania z naszej Strony możemy zbierać następujące dane osobowe:
a) dane podawane dobrowolnie w formularzu kontaktowym (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
b) dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o używanym systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
c) dane zbierane za pomocą plików cookies i podobnych technologii służących do analizy ruchu na Stronie i personalizacji treści.

Cele przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony, w tym nawiązania kontaktu z użytkownikami i obsługi zapytań przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) analizy ruchu na Stronie i optymalizacji jej działania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie usuwane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania danych osobowych.

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które wspierają nas w realizacji celów przetwarzania danych, takim jak:
a) dostawcy usług hostingowych,
b) dostawcy oprogramowania i narzędzi analitycznych,
c) podmioty świadczące usługi prawne, księgowe lub doradcze.

Wszystkie te podmioty są zobowiązane do zachowania poufności danych i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies
Nasza Strona używa plików cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług, analizy ruchu na Stronie oraz personalizacji treści. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez naszą Firmę można znaleźć w Polityce Cookies.

Bezpieczeństwo danych
Firma Torstech S.C dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu stosujemy między innymi odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub zmianą.

Zmiany w Polityce Prywatności
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na Stronie i, w miarę możliwości, powiadomimy o nich Państwa za pośrednictwem e-maila.